Opskriften på en god metode

Flere af jer bachelorstuderende på DMD har stillet spørgsmål til, hvad et metodekapitel skal indeholde. Da en vejleder næppe lader en chance – for at uddybe et spørgsmål og kaste med lidt flere ord og henvisninger – forpasse, har jeg taget jer på ordet og kommer her med en uddybning af metode:

“Ordet metode er græsk/latinsk og betyder undersøgelsesmåde. Metaforisk udtrykt kan metoden ses som de værktøjer, man bruger til undersøgelsen eller den kreative proces.

Den eller de metoder, man vælger, angiver vejen mod det mål, man har sat sig i problemformuleringen. Det er i sidste ende metoden og dens validitet, der afgør, om en undersøgelse kan betegnes som videnskabelig. Metoden er i denne sammenhæng bindeledet mellem teorien, der foregår ”ved skrivebordet”, og empirien som er det praktiske arbejde – og den deraf opsamlede erfaring – der foregår ”i marken”.

Der skal altså redegøres for, hvad man gør ved problemformuleringen – og det man vil undersøge igennem opgaven og hvorfor. Hvilke teorier og metoder er anvendt og hvorfor? Og man bør også konkludere på metodevalget: Hvilke metoder er/var mest hensigtsmæssige?”

Teksten er sakset fra en kladde til et bachelorprojekt på Designskolen, hvor hvert kapitel startede med  indsat tekst son forklarede, hvad kapitlet skulle indeholde. Derfor er forfatteren til teksten ukendt.

Den sidste del om, at man bør konkludere på metodevalget i selve metodekapitlet, vil jeg dog anbefale, at man gemmer til et refleksionsafsnit eller perspektiveringsafsnit, hvor man generelt kritiserer ens benyttede teorier og metoder, samt evaluerer “gyldigheden” af ens undersøgelse. Dette gør man for at kunne redegøre for, hvad man ville have gjort anderledes, hvis “man i starten af opgaven vidste, hvad man ved nu”.

Står metode stadig lidt uskarpt – eller for den sags skyld et hvert andet element af den akademiske opgave – vil jeg anbefale jer at forddybe jer i Biblen-For-Akademiske-Opgaver: Den Gode Opgave. Sagt med andre ord: Hvis i kun skulle købe én bog i løbet af hele jeres studietid, ville jeg anbefale Den Gode Opgave.

Gratis program til transkribering

Kvalitative interviews og fokusgrupper fylder meget i de fleste projekter på DDK og DMD. Ofte skal interviewene transkriberes og det er en lang og sej proces. Normen siger, at 1 times interview svarer til 8 timer foran skærmen med transkribering. Med det rette værktøj ved hånden kan processen gøres mere acceptabel og ikke mindst overkommelig.

Så derfor har jeg samlet en favoritliste  over gode værktøjer:

  1. The absolut winner er fodpedalen! 
    Den findes mange fabrikater og visse skal bruges med diktafon af samme fabrikat. Men denne Olympus fodpedal skulle passe med diktafonerne fra ITU. Ulempen er dog, at den koster i nærheden af 1200 Dkr. Den er et must til, når der skal transkriberes mange interviews. Måske vil ITUs udlånsafdeling indkøbe en fodpedal, hvis de studerende argumenterede for behovet?
  2. Good-enough-for-me-when-free versionen
    Min kollega viste mig netop i dag dette program Express Scribe Pro, som virker ret lovende (hun var i al fald meget begrejstret efter 3 dages brug). F-tasterne bruges til at stoppe og spole frem og tilbage i lydfilen, hvilket er ret smart. Og så er den gratis og det-kan-studerende-jo-godt-lide.
  3. Go-All-In
    og benyt et talegenkendelsesprogram. Fx. har jeg brugt Dragon Dictate i forbindelse med min PhD, men det var med svingende succes, som du kan læse om her. Fordelen er, at du slipper for at skrive. Ulempen er, at du og dine informanter skal tale korrekt Engelsk og kunne efterligne en britisk, amerikansk eller australsk accent for at systemet virker. Og så koster det omkring 2000 Dkr og tager 200 timer at lære at bruge.

Der findes i øvrigt mange andre gode bud på at løse transkriberingssituationen og ideer til konkrete programmer her på IDGTechNetwork.

 

Vejledningstider

Jeg har mulighed for at vejlede på følgende tidspunkter i løbet af ugen (jep, de er blevet ændret pr. 15/2):

Mandag kl. 13.30-14.30 og 14.30-15.30 (aflever fredag kl. 13)

Onsdag kl. 15-16 (aflever mandag kl 13)

Fredag kl. 13.00- 14.00 og 14.00-15.00 (aflever onsdag kl. 13)

Jeres afleveringer lægges i mit dueslag i postrummet i 3B-fløjen.