Papir og pen er bedre end computeren?

“At læse og tage noter på en skærm er bedre end at bruge papir og pen.”

Sådan har nogle mennesker det i al fald. Især mange af de studerende, som jeg møder i mit arbejde, er af præcis den overbevisning.

Men … nu viser forskningen, at der faktisk er store læringsmæssige fordele ved at vælge papiret til notetagningen. Jeg er vildt begejstret, fordi min egen erfaring matcher disse nye forskningsresultater.

Havde det været tilladt, havde jeg citeret hele Zetlands artikel om emnet, men I må nøjes med uddrag (ogs selv tjekke artiklen ud her):

“Forskellige studier fra blandt andet Princeton University i USA har vist, at hvis man læser tekst på papir, får man en dybere forståelse af indholdet, end hvis man læste e-bøger, og den forståelse hænger ved i længere tid. Ligesom studier også har påvist, at man fint kan genfortælle indholdet af de noter, man har taget på tastaturet, men at man ville have sværere ved at bruge den viden i andre sammenhænge, end hvis man havde skrevet noterne ned i hånden. ”

Forsøget fra Princeton viser simpelthen, at man tager færre og mere bevidste noter i hånden. Og det gør det nemmere at huske og gøre det til vores egen viden. Sejt!

I kan læse mere om forskningsresultaterne her:

Og den åbenlyse fordel ved papiret er, at det ikke i sig selv forhindre dig i at fokusere – faktisk tværtimod:
“Papiret har også den banale fordel, at det ikke kan andet end at være papir. Teksten på papiret er en præcist afmålt mængde af information, nogle har udvalgt, du skal læse. Der er ingen faner, ingen notifikationer, ingen hyperlinks, ingen videoer, ingen opdateringer, ingen forstyrrelser. Kun tekst.”

En sidste fordel ved papiret er det taktile og sanselige, som også er en fordel for vores hjerner, når vi skal arbejde med ny viden og tilegne os den. Den svenske forsker Anne Margen har studeret papiret:

“Hvis du har flere papirer, kan du sprede dem ud foran dig på skrivebordet. Eller lægge dem i en stak. Du kan understrege det vigtige, strege det uvigtige ud, tilføje en kommentar, tegne en krusedulle. Er papirerne hæftet sammen, kan du tage dem op i hænderne og mærke tykkelsen. Du kan se, hvor teksten begynder og ender. Du kan bladre i teksten og mærke brisen fra siderne.

Denne meget sanselige og taktile oplevelse at holde papirerne i hånden giver hjernen et konkret overblik over den tekst, du læser. I modsætning til en abstrakt scrollbar ude i siden af skærmen, der viser, hvor i teksten du er. Det kan hjernen ikke på samme måde forholde sig til – især ikke hvis teksten er lang, viser Mangens forskning”

Anne Margens forskningsresultater kan læses her.

Og så er der faktisk også de forskere, som mener, at vi bliver direkte dummere og mindre kreative af at bruge computeren så meget. Google Nicholas Carr og hans bog “The Shallows”, hvis du vil vide mere.

Tip: Aktiv akademisk læsning

Jeg tillader mig at gengive dele af informationerne fra Aarhus Universitets Studiemetro om emnet aktiv læsning. Grunden er selvfølgelig fordi det er super godt. Og jeg ville ønske for alle studerende, at de brugte tiden på at lære disse teknikker.

Følgende uddrag er fra studiemetro.au.dk. Jeg opfordrer til at læse hele teksten ved at følge linket.

1. Forbered din læsning

 • Gør dig klart hvad formålet med at læse teksten er. Hvad er det for en tekst, og hvad skal du med den? Hvor vigtig er teksten i forhold til den viden du har brug for?
 • Overvej også hvor megen tid du kan og vil bruge på læsningen, og hvornår? Skriv fx læsningen ind i en ugeplan hvor du også kan anføre dine andre aktiviteter. Husk: Det er dig der styrer din læsning, ikke omvendt.
 • Nu kan du vurdere om du skal følge alle de næste trin eller kun nogle få. Hvis din læsning gælder forberedelse til forelæsninger/undervisning kan det være nok at følge trin 2 og 3.

2. Orientér dig i teksten og dan dig et overblik

 • Læs titel, overskrifter, indholdsfortegnelse.
 • Læs fremhævede ord, stikord i margen, tekstbokse, stikordsregister.
 • Se på illustrationer, figurer, grafer, modeller og læs tilhørende tekst.
 • Læs indledningen og konklusionen/afslutningen. Begyndelse og afslutning er rammen for det egentlige indhold.

3. Spørg teksten

 • Stil og notér evt. spørgsmål til teksten ud fra punkt 1 og 2 og notér svarene.

4. Læs det der er relevant

 • Relevansen afhænger af den viden du har brug for her og nu. Du kan altid vende tilbage til teksten.

5. Tag noter

Måske kan du bedre fastholde det læste hvis du tager noter undervejs? Brug fx et skema til notetagning – tilpas det gerne til dit formål.

Læs mere: Aktiv akademisk læsning.

Gode studievaner: Læse- og notatteknik

Den bedste investering for enhver ny studerende er at lære sig selv gode studievaner. Heriblandt er evnen til at  læse akademiske tekster strategisk og tage brugbare notater af uvurderlig betydning.

På ITU udbydes engang i mellem kurser, men jeg er faldet over Aarhus Universitets Studiometro, som har masser af godt indhold, og absolut er et klik værd.

Den holder! Og jeg vil anbefale alle studerende at investere den krævede tid i at lære sig selv disse teknikker.

Lynlæsningskursus 18/2

Mandag d. 18/2 havde vi Mads fra Brughjernen.dk ude på ITU for at give et foredrag om gode studieteknikker. Fokus var på mind-mapping og speedreading. Med 165 tilmeldte studerende blev arrangementet en stor succes.

Hvis du deltog på kurset, så hører jeg rigtig gerne fra dig om dine erfaringer. Det kan vi bruge fremadrettet.

Sammen med Studievejledningen vil jeg gerne arbejde på at lave lignende arrangementer, som kan gavne alle de DDK + DMD studerende i deres studieliv på ITU. Så forhåbentligt vil der dukke nye arrangementer op i ITU-kalenderen til næste semester.

Speedreading18 Feb - Mindmapping CourseSpeedreading318 Feb - Speed Reading Course

Lynlæsningskursus

Kære Studerende

Som annonceret på Workshop I og II har vi fået arrangeret  et super fedt lynlæsningskursus ved Mads fra brughjernen.dk for Jer.

Så hvis I vil lære at bruge mindre tid på at læse, hurtigt at få overblik over en tekst og tage gode noter, så kom mandag d. 18. februar 2013 – kl. 14.00 til 16.00 til kursus i lynlæsning. Lokalet er endnu ukendt, men hold øje med kalenderaktiviteten på intranettet, hvor det vil blive meldt ud først (det bliver sandssynligvis Aud 1).

Vi ses!
Anne

P.S. Husk at aflevere jeres papirer + dagsorden 48 timer før vores møde i dueslaget på 3B-gangen

Lær at lynlæse tekster

Det er min overbevisning, at alle studerende kan vinde stort ved lære at lynlæse lige fra første dag på studiet. Som tidligere skrevet, har jeg selv måtte gå gennem 6 års studier, før jeg tog mig sammen til at lære teknikkerne bag speed reading.

Det er ikke en del af kursernes opgave at undervise i, hvordan man studerer, men studievejledningen arrangerer ofte gode kurser i studieteknik her på ITU (bl.a. PROSAs 2 timers kursus i studieteknik), som er værd at tilmelde sig.

Der findes som sagt flere teknikker, som jeg har skrevet om her, dog er jeg selv blevet tilhænger af at læse en tekst på følgende måde:

Strategisk læsning af tekster:

 1. Læs titel
  • Notere nøgleord
 2. Læs konklusionen/opsummeringen
  • Understreg pointer og nye termer
 3. Læs introen
  • Se efter formål og præmis for teksten
 4. Læs overskrifter

Ofte supplerer jeg min strategiske læsning med at skimme-læse. F.eks. når jeg leder efter en definition af et begreb, som nævnes i en kapitel-overskrift. Så hopper jeg til trin 2 i følgende strategi for at skimmelæse.

Skimme-læsning består af 4 gennemlæsninger:

 1. Læs overskrifter
 2. Læs hele teksten fra a til b på 5-7 sekunder per side.
  Lad blikket løbe fra venstre øverste hjørne mod højre nederste hjørne. Lad blikket vandrer løst ned over siden – hold fokus – og luk af for tanker – og prøv at absorbere teksten.
 3. Læs hvert enkelt ord, men uden at dvæle ved ordene.
  Tving dig til ikke at stoppe op og tænke, bliv ved med at tvinge blikket fremad og undgå at lade dit blik vandre tilbage. Sæt en streg i margen ud for formuleringer, som forekommer centrale. Du skulle gerne bruge max. 1-2 min. per side.
 4. Vend tilbage til dine “streger i margen” og gennemlæs teksten på almindelig vis. Skriv centrale begreber og pointer ned.

Husk at tage en pause hver 17. minut. Vores hjerne kan ikke fokusere længere tid end det, medmindre du virkelig har øvet dig i at være fokuseret. Max-tiden er i øvrigt 25 min.

Læringsstil
For at kunne læse godt og hurtigt er det vigtigt, at du kender din egen læringsstil.

Jeg kan eksempelvis nævne, at jeg lærer ved at skrive og derfor altid må tage noter for at forstå. Meget forskning peger ligeledes på, at mindmapping endvidere er den bedste måde at huske på. Men det er vist en hel blogpost for sig selv, som må komme senere.

At skimme akademisk tekst

Da jeg læste min bachelor i Humanistisk Informatik og senere kastede mig i grams med en overbygning i Design, Kommunikation og Medier, brugte jeg hver dag mange timer på at læse en enkelt kompendium tekst. Alt i alt blev det til ret mange timer om ugen, eftersom jeg havde 3-4 ugentlige kurser, der hver især havde ca.100 siders litteratur pr. lektion.

Derfor var succesfølelsen stor, da jeg i forbindelse med mit PhD-studium deltog i et seminar, hvor man lærte at “lyn-læse” tekster, og jeg læste 16 sider på 15 minutter! Men også lidt vemodigt for *suk*, hvor ville jeg bare gerne have kendt til de teknikker 6 år forinden, så jeg kunne have brugt mere tid med vennerne, og mindre tid på studiet.

Den time, som man bruger på at lære sig følgende to teknikker, er utaknemmeligt hurtigt tjent ind. Så jeg kan kun opfordre alle studerende, som skal i gang med en større opgave, f.eks. bacheloropgaven eller specialet at lære sig disse skimmingsteknikker:

Link til lynlæsning af kvalitative tekster:
http://ycdl4.yukoncollege.yk.ca/~agraham//guides/guidec.shtml

Link til lynlæsning af kvantitative tekster:
https://blog.itu.dk/DMOK-F2010/files/2010/02/handout.pdf

Endelig kan jeg anbefale det studieteknik-seminar, som PROSA afholder (og de kan lokkes til at holde det på ITU, hvis man taler med studievejledningen), samt at erhverve sig deres hæfte: Studie & Teknik – en pjece som supplement til PROSAs studieteknikkursus. Hvis altså man har ambitioner om at lære at tage gode noter til forelæsning eller lære en tredje teknik til lyslæsning.

God læselyst!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...