Her er de bedste råd før eksamen

201

1

1

“I næste uge går det løs!” Bare ordene får min mave til at snøre sig sammen, koldsveden til at springe frem på panden og pludselig kan jeg ikke synke det mad, jeg har i munden.

Eksamensskræk er et velkendt fænomen. Det er meget almindeligt at lide af eksamensangst og præstationsangst. Men det kan også afhjælpes. Endda forholdsvis let.

Så lad jer ikke matre af eksamensangsten, men lær at håndtere den. En begyndelse kunne f.eks. være at kigge på følgende artikler:

Her er de bedste råd før eksamen | Videnskab.dk95261261197.

Gode råd om håndtering af eksamensangst264|Slipangsten.dk262262198

Meditationsøvelser fra MindMaster263263199263

Og en træningsvideo i at meditere (kan også se direkte her264200)

BA: Mundtlig eksamen

Kære Studerende

Tillykke med jeres aflevering af BA-rapporten. Nu venter den mundtlige eksamen forude, og på BA- projektklyngens blog finder i en nærmere beskrivelse af , hvordan eksamen kommer til at forløbe.

Teksten er også gengivet herunder:

Eksamenslokaler og adgang hertil
Eksamenslokaler oplyses af eksamenskontoret, men kan også findes på intranettet under Studiehåndbog > Eksamen > Eksamensplaner. (Red. Vi skal være i 4a20)
Eksamensplanen viser også, hvilket tidsrum du skal op i og hvor lang tid eksamen forventes at vare.

Afvikling af eksamen
Der er sat 40 minutter af til hver studerende inkl. votering og feedback.
De 40 minutter til hver studerende er fordelt således:

 • 10 min.: den studerendes præsentation (Red. Ingen gruppepræsentation hos undertegnede)
 • 20 min.: diskussion med censor og eksaminator
 • 10 min.: votering inkl. feedback

Grundlaget for bedømmelsen
Bedømmelsesgrundlaget som det fremgår af mit.itu.dk er jeres rapport, samt den mundtlige eksamination heraf. I skal gennem dette dokumentere opnåelsen af læringsmålene:

The overall goals of a project are:

 • To identify, define and delimit a problem within information technology.
 • To identify and analyse relevant means for solving the problem, such as academic theories, methods, literature, tools and other sources, as well as existing solutions to the problem.
 • To combine the selected means, develop them further if necessary, and apply them in a concerted effort towards the solution of the problem.
 • To evaluate the achieved solution.
 • To report in a coherent and stringent way the problem, the background research, the work towards the solution, the achieved solution, the evaluation, and other relevant material, while adhering to the academic standards.
 • To reflect upon the problem, the chosen approach, the achieved solution, and other findings.

Vægtning og karakter
Hverken studieordningen eller kursusbeskrivelsen specificerer hvor meget den mundtlige præstation vægtes i forhold til opgaven – så det bedømmes som en helhed.
Du bedømmes ud fra 7-trinsskalaen.

Forberedelse
Du bør altid forberede dig grundigt. Det gør du dels ved at vælge et godt emne, dels ved at øve dig på dit mundtlige oplæg på samme måde som du vil holde det til eksamen: tal højt, brug PowerPoint-slides eller andet skriftligt materiale, stå op – og hav gerne tilhørere på. Du skal have lidt luft tidsmæssigt, for til eksamen tager det altid lidt mere tid end ved generalprøven.

Selve eksamen
Begynd altid med at forankre din mundtlige præsentation i opgaven og forskningsarbejdet, så eksaminator og censor får en ide om, hvor det mundtlige skal placeres i helheden. Og ligesom jeres opgaver har en titel, er det en god ide at starte med at præsentere en overskrift for den mundtlige eksamen, som klart signalerer hvad indholdet er.

Det er vigtigt at understrege, at du med dit emnevalg sætter dagsorden for den mundtlige eksamen. Eksaminator og censor spørger godt nok ind til din præsentation og relaterer ofte også til opgaven og arbejdet med dette.
Men spørgsmålene tager udgangspunkt i det emne, som du har sat for den mundtlige eksamen. Det er dog ikke udelukket, at spørgsmålene bringer andre aspekter på bane, enten for at give dig mulighed for at demonstrere kendskab til det den øvrige del af opgaven.

Spørgsmål stilles aldrig for at overhøre – endsige nedgøre. Spørgsmål stilles for at give dig lejlighed til at vise, at du kan andet og mere end du selv har bragt på bane.

Eksaminator styrer tiden stramt. Hvis du er ved at gå over den aftalte tid, gør eksaminator opmærksom på, at du skal til at runde af. Hvis tiden skrider helt, kan det være nødvendigt at stoppe din præsentation. Du kan godt lægge ud med at sige, at du ikke ønsker at blive afbrudt af spørgsmål under din præsentation. Det vil eksaminator og censor i almindelighed respektere, men hvis din præsentation kalder på opklarende spørgsmål vil eksaminator og censor stille dem.

Praktisk og teknisk
Uddel gerne kopier af overheads eller disposition til eksaminator og censor. Der vil altid være en computer med netadgang og en projektor. Du kan også vælge at bruge din egen computer. Bemærk, at du har ansvaret for at teknikken fungerer, selv om IT-afdelingen om morgenen tjekker, at udstyret i eksamenslokalet virker. Så hvis du vil benytte PowerPoint eller anden digital præsentationsform, så sørg altid for at have en backup på papir og en USB-stick med din præsentation.

Gode eksamenshilsner,
BA-vejlederne 2012

BA eksamensdatoer F2012

Kære BA-Studerende

Så ser det ud til, at eksamensdatoerne er ved at falde på plads. I kan regne med at komme op i slutningen af uge 24.

Eksamensplanen er pt (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER):

 • Torsdag d. 14. Juni ml. 10-16: tre-mandsgrupperne
 • Fredag d. 15. Juni ml. 10-13: to-mandsgrupperne

Jeres censor bliver skønne Pia Jønsson fra metafor.dk. Hun er dygtig akademiker med stort kendskab til medie- og kommunikationsprojekter, som jo lige er jeres metier. Og så har hun også en masse erhvervserfaring, hvilket kan give grobund for spændende diskussioner.

Den individuelle mundtlige eksamen varer i alt 40 minutter, og er struktureret således:

 • 10 minutters mundtligt oplæg fra den studerende
 • 20 minutters eksaminering og diskussion
 • 10 minutters votering inkl. feedback

Hvis i har ønsker til rækkefølgen af, hvem der skal først op i gruppen, kan i meddele mig det til vores næste møde.

Der kommer i øvrigt senest d. 23. Maj en uddybende beskrivelse af formalia og forventninger til eksamenen. Men ellers er i selvfølgelig velkommen til at tage afklarende spørgsmål op på vores næste vejledermøde.

Bedste hilsner
Anne

Regler og guidelines for eksamen

ITUs website er som en kæmpe høstak at finde en nål i – eller endnu værre – et svar på det spørgsmål, man sidder med. Så efter endelig at lokaliseret de essentielle eksamensdokumenter, er jeg nået til den konklusion, at det er bedre at lave en lille linksamling her på bloggen end at sætte jer fri på ITUs website.

Jeg har derfor en lille FAQ om eksamen, som i finder til højre i sidemenuen.

FAQ’en rummer links til pdf’er og sites, hvor der findes svar på de mest almindelige spørgsmål om eksamen. Grunden til at jeg har valgt at linke fremfor at skrive svarene ind her på bloggen, er, at jeg på den måde kan sikre, at informationerne altid er opdateret. Så håber jeg bare, at man ikke begynder at flytte rundt på informationerne på ITUs website 🙂

 

Om re-eksamen gælder…

… der følgende betingelser, som er udstukket af studieadministrationen maj 2012:

Students can only sign up for reexamination immediately after the ordinary exam (i.e. in February and August), if they have participated in and failed the ordinary exam in the same semester, or if they have not participated in the ordinary exam because of illness.

Students who have not participated in the ordinary exam for other reasons will obtain a “U” (for absent/udeblevet) and are not allowed to participate in the subsequent reexamination. If the absence is caused by illness, the student must hand in a medical certificate to the Examinations Office no later than 8 days after the examination day or (for exams with hand in of written work only) after the submission day.

And what does it mean to participate in and fail an examination?

A student has participated in an oral exam, if he/she has been present in the examination room and has chosen a question or just said a few words. The student has then obtained the grade – 3 and may choose to sign up for the subsequent reexamination.

A student has participated in a written exam, if he/she has turned up at the examination and has handed in a piece of paper – even if nothing is written on it. The student has then obtained the grade – 3 and may choose to sign up for the subsequent reexamination.

This is also the case, when the exam involves submission of written work. If the Examinations Office has received the correct number of written work – even though nothing is written on it – the student has obtained a -3 and may choose to sign up for the subsequent reexamination.

Øvrige spørgsmål om re-eksamen og undladelse af aflevering på afleveringstidspunktet, som i måtte have, bør i stille direkte til studievejledningen. De er altid opdateret på de nyeste regler.

Bachelor eksamen 2012

Kære studerende

I kan forvente at komme til mundtlig eksamen senest 4 uger efter aflevering. Dette vil i jeres tilfælde sige senest d. 20. Juni.

Inden afleveringensfristen d. 23. Maj vil i få information om formalia og forventninger til den mundtlige eksamination. Så hold øje her og på BA-bloggen.

Hvis i har ønsker til en censor, hører jeg gerne fra jer inden på mandag d.14.

Hilsner
Anne

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...