Tip: Aktiv akademisk læsning

Jeg tillader mig at gengive dele af informationerne fra Aarhus Universitets Studiemetro om emnet aktiv læsning. Grunden er selvfølgelig fordi det er super godt. Og jeg ville ønske for alle studerende, at de brugte tiden på at lære disse teknikker.

Følgende uddrag er fra studiemetro.au.dk. Jeg opfordrer til at læse hele teksten ved at følge linket.

1. Forbered din læsning

  • Gør dig klart hvad formålet med at læse teksten er. Hvad er det for en tekst, og hvad skal du med den? Hvor vigtig er teksten i forhold til den viden du har brug for?
  • Overvej også hvor megen tid du kan og vil bruge på læsningen, og hvornår? Skriv fx læsningen ind i en ugeplan hvor du også kan anføre dine andre aktiviteter. Husk: Det er dig der styrer din læsning, ikke omvendt.
  • Nu kan du vurdere om du skal følge alle de næste trin eller kun nogle få. Hvis din læsning gælder forberedelse til forelæsninger/undervisning kan det være nok at følge trin 2 og 3.

2. Orientér dig i teksten og dan dig et overblik

  • Læs titel, overskrifter, indholdsfortegnelse.
  • Læs fremhævede ord, stikord i margen, tekstbokse, stikordsregister.
  • Se på illustrationer, figurer, grafer, modeller og læs tilhørende tekst.
  • Læs indledningen og konklusionen/afslutningen. Begyndelse og afslutning er rammen for det egentlige indhold.

3. Spørg teksten

  • Stil og notér evt. spørgsmål til teksten ud fra punkt 1 og 2 og notér svarene.

4. Læs det der er relevant

  • Relevansen afhænger af den viden du har brug for her og nu. Du kan altid vende tilbage til teksten.

5. Tag noter

Måske kan du bedre fastholde det læste hvis du tager noter undervejs? Brug fx et skema til notetagning – tilpas det gerne til dit formål.

Læs mere: Aktiv akademisk læsning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...