Debatten om humaniora og de studerendes evner

… er slet ikke afsluttet. Niels Ole Finneman, professor fra Aarhus Universitet, har skrevet et fint indlæg, der følger op på Henrik Dahls kritik af de studerendes manglende evne til bl.a at forstå videnskabsteori (som jeg skrev om her).

Nielse Ole Finneman skriver indledningsvis:

Jeg er enig med Henrik Dahl i, at der er store problemer, som gælder hele humaniora, men det er er ærgerligt, at Henrik Dahls perspektiv er så snævert. Jeg er således ikke ganske afvisende over for tanken om, at humaniora er truet af de vidtgående reformer af universiteterne, der går for sig i hele den vestlige verden, men jeg har svært ved at se en fornyelse af humaniora vokse frem af en bedre skoling i et eller andet udvalg af det 20. århundredes humanvidenskabelige paradigmer.

Jeg vil gerne henvise alle, der ønsker at følge debattentil Niels Ole Finnemans indlæg, som forefindes på K-forum.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...