Hjælpeløse studerende i videnskabsteoretisk kaos

Skærmbillede 2013-06-25 kl_ 11_54_01

Henrik Dahl, PhD og landskendt sociolog med bogen “Hvis din nabo var en bil”, har skrevet en opsang til danske studerende – og ikke mindst – undervisere. Og åh, hvor har han ret, bl.a. her hvor videnskabsteorien på de humanistiske fakulteter revses:

“På det moderne masseuniversitet får de studerende nemlig at vide, at de skal skrive, at de tror på socialkonstruktivismen og fænomenologien, selvom man ikke kan gøre begge ting på én gang. Grundlaget for sidstnævnte er jo en forestilling om sagens natur, der blankt afvises af førstnævnte. Desuden får de at vide, at de skal tro på hermeneutikkenog strukturalismen, selvom det igen er en selvmodsigelse: Den mest privilegerede position i den hermeneutiske tænkning indtages af subjektet – der slet ikke eksisterer i de formelle systemer, som strukturalismen beskriver og har sit navn efter.”

Det vidner jo desværre nok om de tværfaglige fakulteters egen forvirring om, hvor de hører til i forskningsfilosofierne og -epistemologierne.

Men ingen går ram forbi, når Henrik Dahl deler ud af sin visdom og skarpe blik efter endnu en sommertjans som censor:

“Helt ærligt, kære studerende: det interesserer ingen (ud over muligvis jeres mor), hvad I mener. Og hvis I ikke selv er klar over det, bør I have det at vide af jeres vejleder. Det, man skal skrive i en akademisk tekst, er, hvad man kan påvise følger logisk, hvad mankan give overbevisende belæg for, eller hvad man slet og ret ved. Meninger er – i den sammenhæng, der hedder universitetsopgaver – udelukkende at betragte som røvhullet: Alle har et, men det skal pakkes væk, og vi gider slet ikke have noget med andres at gøre. “

Hvis du vil forarges og lufte lattermusklerne så gå ind og læs hele artiklen på K-forum

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...