Hvordan forstår du verdenen?

Og hvad er din epistemologiske præmis?

Videnskabsteori er ikke nemt at få hold på, hvilket det første hold DMD-bachelorstuderende også måtte sande undervejs i deres BA-projekter her i foråret.

Filosofiske grundantagelser om hvordan mennesket er til i verdenen har siden de gamle grækeres tid (og sikkert også før!) været til disput, så egentlig er det jo helt legitimt at være lidt forvirret og uafklaret.

Efter et par årtusinders diskussion er vi stadig ikke kommet frem til en fælles konsensus. Og deri ligger svaret, synes jeg.

Vi kan ikke komme frem til en fælles konklusion, for i bund og grund er præmisserne for vores væren i verden en individuel smagssag, en præmis som vi individuelt må tage stilling til. I stil med religion og spørgsmålet “hvad giver mening for dig?”

Så hvordan du og jeg undersøger, analyserer og konkludere på det samme fænomen, kan være vidt forskelligt på grund af vores divergerende epistemologiske udgangspunkt.

Og det synes jeg er helt vildt fedt! Det giver jo mulighed for et hav af interessante filosofiske diskussioner, for at argumentere for sin sag og blive klogere undervejs.

Blot hav følgende in mente: Intet er perfekt. Ingen teori er komplet. Ej heller en epistemologisk teori. Det understreger følgende gengivelse af Derrida, som vel nok kan betegnes som social konstruktivist.

20120902-111138.jpg

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...