Tjekliste til en god rapport

Sagt i punktform, er en god rapport kendetegnet ved at opfylde nedenstående kriterier. Listen er dog langt fra fyldestgørende, men kan sagtens bruges som en fin lille tjekliste løbende i skriveprocessen.

  • En videnskabelig opgave er metodisk gennemsigtig, dvs. den gør detaljeret rede for den anvendte metode. Metoden er opgavens ’HVORDAN?’, den planmæssige og systematiske procedure frem mod det mål, man har sat sig i problemformuleringen.
  • En videnskabelig opgave metakommunikerer, dvs. gør grundigt rede for, hvordan argumentationen i opgaven er bygget op
  • En videnskabelig opgave anvender ikke ukvalificerede smagsdomme og ubegrundede, subjektive vurderinger
  • En videnskabelig opgave henviser på en ensartet og utvetydig måde til sine kilder, herunder også kilderne til de anvendte faglige begreber og modeller
  • En videnskabelig opgave begrunder og argumenterer for sine synspunkter
  • En videnskabelig opgave anvender klare og entydige typografiske markeringer af forskellige niveauer i teksten
  • En videnskabelig opgave anvender et korrekt og sagligt – men selvfølgelig også gerne personligt skriftsprog med korrekt tegnsætning og korrekt sætningsbygning, ikke ufuldstændige sætninger og talesprog/slang. Det er ikke tilstrækkeligt at forlade sig på computerens stave-og grammatikkontrol.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...