En god indledning

“Indledningen i en opgave er det sted hvor læseren møder opgaven og forfatteren for første gang. Emne, formål, mål, emnebeskrivelse og problemformuleringen kan betragtes som forskellige gradvise trin i indledningen, der leder læseren fra den brede kontekst omkring opgaven og hen til den fokuserede problemstilling, der danner udgangspunkt for opgaven.

Den “tragt” formede bevægelse fra bredt til smalt, er også et redskab for den, der skriver opgaven til at finde frem til, hvad det præcist er, man ønsker at beskæftige sig med. Derfor er specielt problemformuleringen noget af det vigtigste i en opgave, men også noget af det sværeste at få styr på. Mere om det senere.”

Kilde: ukendt

Jeg vil også tilføje, at indledningen ligeledes kan bruges til at vise læseren, at du besidder et overblik over dit felt. Altså at vise læseren, at du ved hvilke fx. debatter, problematikker og teoretiske holdninger der er til det problem du har kastet dig over  – samtidig med, at du beskriver hvor du står i forhold til dette. Dette kan lede op til et senere litteratur- eller kontekststudium i rapporten.

Læg brødkrummer ud

Følgende beskrivelsen er møntet på research papers, altså de artikler en forsker eller studerende indsender til konferencer. Jeg er ikke enig i det hele, men jeg synes at pointen om at fange læserens interesse er meget central. Overvej, om du selv gad læse din opgave.

“It works upon the principle of introducing the topic of the paper and setting it into a broad context, gradually narrowing down to a research problem, thesis (…). A good introduction explains how you mean to solve the research problem, and creates ‘leads’ to make the reader want to delve further into your work. You should assume that your paper is aimed at someone with a good working knowledge of your particular field.”

Tak til min kollega Nis Bornoe for linket.
Jeg vil endvidere pointere, at jeg mener, at en en projektrapport på ITU skal skrives til en ligesindet, men uvidende* person. (* uvidende om netop dit emne)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...