Opskriften på en god metode

Flere af jer bachelorstuderende på DMD har stillet spørgsmål til, hvad et metodekapitel skal indeholde. Da en vejleder næppe lader en chance – for at uddybe et spørgsmål og kaste med lidt flere ord og henvisninger – forpasse, har jeg taget jer på ordet og kommer her med en uddybning af metode:

“Ordet metode er græsk/latinsk og betyder undersøgelsesmåde. Metaforisk udtrykt kan metoden ses som de værktøjer, man bruger til undersøgelsen eller den kreative proces.

Den eller de metoder, man vælger, angiver vejen mod det mål, man har sat sig i problemformuleringen. Det er i sidste ende metoden og dens validitet, der afgør, om en undersøgelse kan betegnes som videnskabelig. Metoden er i denne sammenhæng bindeledet mellem teorien, der foregår ”ved skrivebordet”, og empirien som er det praktiske arbejde – og den deraf opsamlede erfaring – der foregår ”i marken”.

Der skal altså redegøres for, hvad man gør ved problemformuleringen – og det man vil undersøge igennem opgaven og hvorfor. Hvilke teorier og metoder er anvendt og hvorfor? Og man bør også konkludere på metodevalget: Hvilke metoder er/var mest hensigtsmæssige?”

Teksten er sakset fra en kladde til et bachelorprojekt på Designskolen, hvor hvert kapitel startede med  indsat tekst son forklarede, hvad kapitlet skulle indeholde. Derfor er forfatteren til teksten ukendt.

Den sidste del om, at man bør konkludere på metodevalget i selve metodekapitlet, vil jeg dog anbefale, at man gemmer til et refleksionsafsnit eller perspektiveringsafsnit, hvor man generelt kritiserer ens benyttede teorier og metoder, samt evaluerer “gyldigheden” af ens undersøgelse. Dette gør man for at kunne redegøre for, hvad man ville have gjort anderledes, hvis “man i starten af opgaven vidste, hvad man ved nu”.

Står metode stadig lidt uskarpt – eller for den sags skyld et hvert andet element af den akademiske opgave – vil jeg anbefale jer at forddybe jer i Biblen-For-Akademiske-Opgaver: Den Gode Opgave. Sagt med andre ord: Hvis i kun skulle købe én bog i løbet af hele jeres studietid, ville jeg anbefale Den Gode Opgave.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...